گالری فیلم موتور ویبره کمپ

عملکرد موتور ویبره بدنه کمپ (kem-P) و سیستم ارتعاشی مارک استا (ESTA)

در این ویدیو موتور ویبره زیر دستگاه انتقال-جدایش نصب شده است. اتصال پایه دستگاه و صفحه انتقال با کمک بازوی انتقال نیروی استا (ESTA) انجام شده است.
موتور ویبره های مارک کمپ (kem-P) (ویبره بدنه کمپ) ساخت ترکیه هستند. اتصال جفت این موتور ویبره ها موجب وارد آمدن نیروی خطی بر دستگاه انتقال می شود.
دستگاه های انتقال و فیدر ها با نصب یک جفت موتور ویبره راه اندازی می شوند.
استفاده از جفت موتور ویبره بدنه مارک کمپ (kem-P) و ایجاد نیروی خطی جهت غربال.
موتور ویبره بدنه کمپ در انتقال و غربال مواد کاربرد دارد.
استفاده از جفت موتور ویبره بدنه مارک کمپ (kem-P) و ایجاد نیروی خطی جهت غربال.
video
play-rounded-fill